ANTIKVITETI

Prikupljanje ,  proučavanje i čuvanje starina .

Antikvarstvo se razvija u vrijeme renesanse i prosvjetiteljstva u okviru pobuđenoga zanimanja za proučavanje prirode, prošlosti i čovjekova mjesta u svijetu. Kroz antikvarstvo se polako formirala arheologija kao znanstvena disciplina.

Povijest antikvarnih studija i istraživanja kulturne baštine Europe od početka 16. do početka 18. stoljeća. Protagonisti, metode, naslijeđe antikvara i konzervatora od Rafaela do Winckelmanna. Status antikvara u društvima Europe, antikvarni žanrovi, vrste istraživanja (epigrafika, numizmatika, prvi oblici arheologije, povijesti umjetnosti i konzervatorskoga djelovanja). Otkrivanje nacionalnih starina u Europi: odnos kulta antičke i srednjovjekovne kulture, rimske, grčke i drugih sredozemnih kultura na vrhuncu razvitka antikvarne kulture u Europi.